• Apr 9, 2021

Det er flere grunner til at en PC gradvis blir tregere med åren. Dels fylls harddisken opp av programmer og filer som kanskje ikke lenger er i bruk. Hvis man ikke har oppdatert programmer og operativsystemet kan dette også bidra til at PC-en arbeider langsommere.