27 Sep
27Sep

Bilens programvare trenger jevnlige oppdateringer
Akkurat som med en PC eller smart telefon må bilens programvare oppdateres jevnlig for å fungere optimalt. Dette for å rette opp i feil, sikre og tette hull i softwaren samt å øke brukervennlighet og ikke minst oppdatere kartene i bilens GPS-navigasjon. Ulike produsenter har ulike fremgangsmåter for å oppdatere programvaren i bilen. Noen krever at man laster ned oppdateringen på en minnepenn som man kobler til bilen mens andre kan koble seg til serveren via Wi-Fi eller 3G/4G. Dette er ofte ikke noe som gjøres automatisk og ikke heller ved service uten noe man som oftest selv må ordne med.

Periodiske oppdateringer vil forbedre å sikre din kjøreopplevelse
Systemoppdateringer for bilen skal sørge for å forbedre kjøreopplevelsen og slippes som regel 1-4 ganger per år. Dette påvirker bland annet bilens infotainment-system og bilens GPS-navigasjon. Oppdateringene inkluderer også justeringer og forbedringer av drift, ytelse og komfort slik som forbedrede lysfunksjoner, optimaliserte sensorer og dynamisk lysassistent, samt ytelses- og stabilitetsforbedringer. Det er derfor meget viktig at man holder bilen oppdatert både av sikkerhetshensyn og for å bedre brukeropplevelsen.

Fortsatt mange bilmodeller som må oppdateres manuelt
Tesla var tidlig ute med det som kalles OTA ‒ Over The Air, og her er det relativt ukomplisert og selvforklarende å oppdatere bilen. En grunn til at mange andre bilprodusenter har ventet med dette er at de har vært usikre på lovverket, da det ikke er lov til å endre spesifikasjonene til en modell uten at dette typegodkjennes. Dette gjør at forskjellige bilmodeller har ulik praksis for oppdatering. Det kan vare tidskrevende og noen ganger litt knotete å laste ned store filer, pakke ut disse og legge de over på minnepenn i riktig mappestruktur for å så installere oppdateringene i bilen.

Hvis dette er noe du ønsker hjelp med så ta kontakt så ser vi på en løsning for din bil!

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.