02 Mar
02Mar

Drukner dere i arbeid?
Tiden strekker ikke alltid til og noen ganger må man prioritere bort oppgaver som allikevel må utføres – enten nå eller senere. Det kan være lister som skall oppdateres, Excel-ark som skall gjennomgås, rapporter som skall sammenstilles, arkivering eller opprydding i dokumenter og filer eller annet forefallende arbeid som det er behov for å få unnagjort, men som ofte blir liggende helt til siste stund.

Vi i Hvaler IT Service bistår og kan stille opp på kort varsel å utføre slike arbeidsoppgaver både på distanse og på plass. Trenger dere å ha klart et regneark til en presentasjon i løpet av en times tid eller oversatt et dokument, bearbeidet en fil eller hjelp med annet IT-relatert arbeid, men ikke har tid eller personal til å utføre oppgaven, så er vi mer en gjerne behjelpelige med å bistå.

Ta kontakt så finner vi en løsning både for enkeltoppdrag og for langvarige konsultoppdrag.

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.